رحیم آبفروش: ماموریت بزرگ مشعر، تجمیع اجتماعات مردمی هیأتی است

12 تیر 1398

رحیم آبفروش: ماموریت بزرگ مشعر، تجمیع اجتماعات مردمی هیأتی است

جانشین دبیر جامعه ایمانی مشعر، بزرگترین ماموریت این جامعه را تجمیع اجتماعات هیأتی و تبدیل مجموعه گلخانه ها به گلستان بزرگ در کشور دانست.

رحیم آبفروش: ماموریت بزرگ مشعر، تجمیع اجتماعات مردمی هیأتی است

جانشین دبیر جامعه ایمانی مشعر، بزرگترین ماموریت این جامعه را تجمیع اجتماعات هیأتی و تبدیل مجموعه گلخانه ها به گلستان بزرگ در کشور دانست.
به گزارش روابط عمومی جامعه ایمانی مشعر، رحیم آبفروش امروز 13 تیرماه در دومین روز از سومین اجلاس رابطان جامعه ایمانی مشعر در مجتمع یاوران حضرت مهدی(عج) گفت: فعالان هیآتی نباید از رشد علمی خود غافل شوند؛ رابطان، هم نردبان هستند و هم باید از نردبان بالا بروند و ارتقا یابند.

وی افزود: شبکه سازی هیأت های مذهبی بسیار مهمتر از کاری است که قرار است در این شبکه انجام شود؛ هویت و جایگاه فعالان این شبکه بسیار مهم و اثرگذار است.
جانشین دبیر جامعه ایمانی مشعر یادآورشد: جریان جبهه مردمی نیازمند یک نقطه اتصال با ولی و حاکمیت عالی نظام است؛ سردار جعفری فرمانده سابق سپاه از این جریان حمایت کردند و اگر این طرح جبهه مردمی در بنیاد خاتم روی داد به حسب حمایت سپاه از این جریان بود وگرنه ممکن بود این جبهه تحت حمایت یک نهاد دیگر ایجاد شود.
وی گفت: فتنه 88 تکانهای بود که بسیاری از گردوغبارها از بدنه نظام و کشور جدا شد؛ در آن زمان قرارگاه خاتم، یک قرارگاه بسیار موفق قرب سازندگی بود و در همان زمان بود که یک قرارگاه قرب فرهنگی و بقیه الله شکل گرفت.
آبفروش تصریح کرد: سازماندهی جبهه فرهنگی انقلاب، هدف اولیه این بنیاد بود و در این زمینه جلوه های مختلف فعالیت ها تفکیک شد و کارگروه های 10 گانهای نیز در این زمینه شکل گرفت؛ در این میان، جبهههای استانی نیز شکل گرفت و در همان ابتدا، نام این جبههها به عنوان قرارگاه نام گرفت؛ کارگروههای تخصصی نیز ذیل بنیاد خاتم شکل گرفت و پس از رشد، به یک سازمان مبدل شدند که از جمله آنها میتوان به سازمان سراج در حوزه فضای مجازی اشاره کرد.
وی افزود: سازمان اوج، زمانی ماموریت سازماندهی جبهه هنری و رسانهای سازمان را داشت؛ ولی یکی از ماموریتهای آن تشکیل یک شبکه عصر و سپس افق بود که البته امروز این شبکه تحت نظر سازمان عصر فعالیت میکند.


جانشین دبیر جامعه ایمانی مشعر یادآورشد: پس از تشکیل جبهههای استانی ساختارسازیها با سختی فراوان ایجاد شد و ارتباطات گرفته شد و پس از مدتی ساختارهای تشکیلاتی استانها جمع آوری شد؛ پس از تجمیع این ساختارها به علاوه نظام مطلوبی که در نظر گرفتیم به این نتیجه رسیدیم که در هر استان باید یک عالم محوری را به عنوان رکن انتخاب کنیم؛ هر استان دارای شورای راهبردی و دبیر شورای استانی و معاونت امور ستادی و... بود.
وی گفت: ساختار استانی یک رونوشت از ساختار ملی بود؛ این ساختار در شهرستان‌ها نیز به شکل کوچکترین شکل گرفت؛ با این کار و توسعه این شبکه به شهرستانها زوم شبکه مویرگی و نقشه جبهه بیشتر میشد.
آبفروش تصریح کرد: یک مساله دیگر در حین فعالیتهای ساختار سازی ایجاد شد؛ اینکه نهادهای فرهنگی موجود رسالت سازماندهی موجود را انجام ندادند و خود به سازمانهای سخت و سنگین و چاق شده بودند که البته جمعیت امام دیده جنگ دیده هم بودند؛ حال این سوال بوجود می آمد که چه تضمینی داشت که این حرکت، به همین چاقی و کم تحرکی دچار نشود.


وی افزود: تشکیل مجمع فرهنگی و جامعه مردمی متناظر با خود، راه حلی بود که کارگروههای استانی و شهرستانی به کار می بنند؛ برای سازماندهی جریان خودجوش مردمی ساختاری شکل گرفت که واسطه بین حاکمیت و مردم بود؛ پس از تشکیل معاونت ها و ساختار در بنیاد خاتم که بعد حاکمیتی کار بود؛ باید جریان مردمی کارگروهی هیئت شکل می گرفت که این جریان بزرگ، به جامعه ایمانی مشعر مبدل شد.
جانشین دبیر جامعه ایمانی مشعر یادآورشد: کارگروه هیآت تا زمانی است که میتوان از آن به عنوان معاونت تخصصی یاد کرد که شامل یک نفر است؛ از این به بعد این کارگروه به دنبال شکل دهی حرکت مردمی هیآت بود؛ هر کار مردمی در این حوزه باید از دل هیآت انجام شود؛ زمانی آیین نامههای اداری صادر میشد که باید علامتها رااز هیآتها جمع شود؛ در آن زمان بیان کردیم که این علامتها 500 سال پیش وارد فرهنگ هیآتی شد و نمیتوان آن را با یک بخشنامه از بین برد.
وی با اشاره به ساختار این جامعه بیان کرد: مهمتر از نام مشعر، جامعه ایمانی است؛ اگر گلخانه‌ها را در یک اجتماع و شبکه شکل دهیم، کل جامعه به گلستان مبدل میشویم.
آبفروش تصریح کرد: مشعر از این جهت نام گذاری شد که همه اضلاع شعر و شعور و مداح و عالم و منبری و میان دار را در خود جای می‌داد؛ پس از شکل گیری جامعه ایمانی مشعر، یک دوره هجرت از شیراز به قم نیز رخ داد؛ جریان شکل گیری خاتم نیز با تغییر و تحولات مختلفی شکل گرفته بود.
وی با ذکر این مطلب که حاج مهدی سلحشور، دبیر جامعه ایمانی مشعر است، افزود: شورای راهبری مشعر امروزه دارای 17 عضو است؛ در کنار این شورا، ستادهای استانی نیز شکل گرفت؛ علاوه بر این ساختار، جوامع تخصصی شکل میگیرد و پس از تشکیل این جوامع تخصصی، جامعه مشعر شکل میگیرد.
جانشین دبیر جامعه ایمانی مشعر با بیان این مطلب که ارکان اصلی هر هیئت، مداح و منبری و مدیر به علاوه شاعر است، اظهارکرد: شکل گیری دفاتری چون دفتر شعر، ستایشگری و نغمات، منبر، اقتصاد و خدمات اجتماعی، کودک و دانش آموزی و بانوان و... از جمله بخشهای ستاد بود که دارای اعضای فعال و پرکار در این حوزه است که به شوراهای تخصصی از جمله شورای تخصصی شعر نیز منجر شد.
وی گفت: در هر دفتر، یک نفر به عنوان مدیر دفتر فعالیت میکند که شورای تخصصی و جامعه تخصصی را در مرحله بعد شکل میدهد؛ این شورای تخصصی در هر استان شکل میگیرد؛ رابطان استانها افرادی هستند که این الگوها را تکثیر میکنند.
وی با اشاره به پنج معاونت این مجموعه یادآورشد: انجام طرحهای تاریخ شفاهی هیآت در استان واجرای طرحهای هنری و تجمیع فعالان هنری و هیآتی از جمله فعالیتهایی است که باید پیگیری شود.


وی گفت: بانیان و خیرین و واقفین از مهمترین ظرفیتهای هیآتی است که نباید از این موضوع غافل بود؛ در هر شهرستان میتوان در جلساتی این سه گروه را کنار هم گردآوری کرد و نیات موقوفات را جهت‌گذاری کرد.
آبفروش تصریح کرد: عالم محوری در مرکز این جریان است که منظور ما از عالم، مجتهد و عالم و جریان شناسی است که فهم جبههای دارد و مردم دار است و توان وفاق و اتحاد فعالان جوانان این عرصه است؛ حجج اسلام هاشمی آل هاشم و عابدینی و...از جمله این علما هستند؛ ترجیح آن است که عالم محوری، نماینده ولی فقیه در استان باشد یا اینکه عالم دیگری که بتواند این نقش را ایفا کند این فعالیت را به عهده بگیرد.
وی افزود: عالم محوری برای تشکیلات جبهه، ساختارسازی میکند؛ نباید اتفاقی بیافتد که با رفتن یک عالم، کل ساختار از بین برود.
جانشین دبیر جامعه ایمانی مشعر یادآورشد: رهبر اجتماعی هیآتها کسی است که محور هیآت قرار میگیرد؛ اگر بخواهیم جریان مردمی هیآتها شگل بگیرد، باید شخصی را که کاریزما و مقبولیت این مسئولیت را داشته باشد انتخاب کنیم؛ وظیفه رابطان، کشف این فرد ویژه است و سپس وقتی وارد تشکیلات اجرایی می شویم، می توانیم شان اجرایی را به دیگری واگذار کنیم یا خود رابط این وظیفه اجرایی را انجام دهد.
وی گفت: ستاد جامعه ایمانی مشعر، قلب تپنده این جریان است ولی اصل مشعر، اجتماع واقعی همه هیآتهاست؛ هنر رابطان است که بدون خط کشیهای اشتباه، این جمع را حفظ کنند؛ نباید مولفههای هیآت را در عناصر سطحی و سبک، تنزل دهیم؛ این خطکشیهای سطحی و کاذب به ضرر جبهه انقلاب اسلامی است ولی الگوها کاملا مشخص است.
آبفروش تصریح کرد: شوراهای تخصصی جامعه منبریان و مداحان و خیرین و فعالان رسانهای و هنرمندان و جوامع هدف، مجموعه و دایره جامعه ایمانی مشعر را شکل میدهند.
وی گفت: بر اساس آخرین آماری که سازمان تبلیغات اسلامی مطرح شده است، 92هزار هیآت بود؛ نباید آمارهای این حوزه را با اشتباه مطرح کنیم زیرا خطاهای محاسباتی را در مدیریت آنها ایجاد میکند؛ هیآتهای خانوادگی و هیآتهای فصلی را نباید جزو این هیآتها آورد؛ ما باید هیآت های هویت ساز را مد نظر قرار دهیم.
آبفروش با اشاره به دسته بندی هیآتهای هدف تصریح کرد: اولین دسته این هیآتها، هیآتهای هویت ساز هستند که این دسته هیآت ها 10 هزار هیآت هستند؛ ذیل این هیآت هدف دو و سه ترسیم شده است؛ هدف دوم، هیآت هایی هستند که قابلیت هویت ساز شدن را دارند ولی بالفعل نشده اند؛  باید روشهایی اتخاذ کنیم که برنامههای هیآتی را از مناسبتی به شکل مستمر برگزار کنیم.
وی گفت: لایه سوم هیآتهایی هستند که دارای موضع هستند و به راحتی با ما متصل نمی شود که باید به دنبال شرایطی باشیم که این اتصال را ایجاد کنیم.
وی افزود: در مرحله اول حمایت، حمایت از هیآتهای در حال رشد است که ماموریت اصلی رابطان نیز متوجه این گونه هیآتها هستند که باید دوره ها و آموزش هایی را برای آنها برگزار کرد.
وی گفت: قدم اول نظام نامه، تدوین سند بود و گام دوم نیز عملیاتی شدن این سند راهبرد است که این راهبری توسط رابطان انجام میشود.

نظرات


استانی
برگزیده ها
رحیم آبفروش: باید در عمل زیرساخت حضور «خ...

رحیم آبفروش: باید در عمل زیرساخت حضور «خانواده» در هیأت فراهم شود

هیأت‌های مذهبی باید حنجره دادخواهی مردم باشند
17 مرداد، 1398 | قم

«الی‌الحبیب» به جای بیان مشکل به دنبال ر...

«الی‌الحبیب» به جای بیان مشکل به دنبال راهکار است

حاج مهدی سلحشور با اشاره به اینکه روند برخی از جلسات این است که دغدغه‌ها و دردها بیان شود، اظهار کرد: اگر جلسات به بیان دردها متوقف شود حتما باختیم و نیاز است که به سمت راهکارها برویم
08 بهمن، 1400

ندای"ملک داعی"و جواب آن درماه رجب

ندای"ملک داعی"و جواب آن درماه رجب

خوشا به حال تسبیح کنندگان خدا، خوشا به حال فرمانبرداران خدا. خدای متعال می فرماید: همنشین کسی هستم که با من همنشینی کند، فرمانبردار کسی هستم که فرمانبردارم باشد و بخشندۀ خواهان بخشایش هستم.
20 اردیبهشت، 1392

پیام تسلیت درگذشت پدر حاج حسین یکتا

پیام تسلیت درگذشت پدر حاج حسین یکتا

پیام تسلیت جامعه ایمانی مشعر در پی درگذشت حاج عباس حسینی یکتا، پدر سردار حسین یکتا
27 دی، 1401

حاج غلامرضا سازگار: سرنوشت مداحی کشور در...

حاج غلامرضا سازگار: سرنوشت مداحی کشور در دست ستایش‌گران جوان است

آفت‌هایی که مداحان باید از آن‌ها دوری جویند
25 مرداد، 1398 | قم

copyright

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای جامعه ایمانی مشعر محفوظ است و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد