آنچه هیأتیها باید در خصوص ارتباطگیری و جذب بدانند

12 تیر 1398

آنچه هیأتیها باید در خصوص ارتباطگیری و جذب بدانند

آنچه هیاتیها باید در خصوص ارتباطگیری و جذب بدانند استاد دانشگاه به تشریح عوامل مهم و عملی در جذب و ارتباطگیری در هیآت پرداخت.

آنچه هیأتیها باید در خصوص ارتباطگیری و جذب بدانند

استاد دانشگاه به تشریح عوامل مهم و عملی در جذب و ارتباطگیری در هیآت پرداخت.
به گزارش روابط عمومی جامعه ایمانی مشعر، دکتر مصطفی ملایی امروز در دومین روز اجلاس رابطان جامعه ایمانی مشعر در قم گفت: هدف نفوذ، کنترل ذهن و کنترل انسانها است.
وی افزود: بحث، در اینجا، نفوذ مشروع و مثبت است؛ نفوذ در واقع کنش یا قدرتی است که یک نتیجه ای را بدون اعمال آشکار زور حاصل می کند؛ نفوذ نیز به شکل مستقیم و غیر مستقیم رخ می دهد.
عضو سابق شورای شهر قم بیان کرد: برای نفوذ در دیگران، ابتدا باید خود ما نسبت به آن موضوع، قانع شویم؛ نکته دیگر آن است که در ابتدا آن مطلب را در خود نفوذ دهیم و به آن باور برسیم.
90 ثانیه اول ارتباط، مهمترین لحظات جذب مخاطب به هیآت

وی گفت: در مراحل روانی نفوذ در ابتدا باید بدانیم که نفوذ، زمان بر است؛ در اولین مرحله باید با انسان ها ارتباط بگیریم و در مرحله بعدی به ارتباط هیجان می دهیم و در مرحله سوم نیز هدایت رخ می دهد؛ یعنی اول مخاطب را تحویل بگیریم و سپس تحول آفرینی کنیم.
استاد دانشگاه تصریح کرد: شروع، مهمترین نکته در ارتباط است؛ تاثیر دقایق اولیه در برقراری ارتباط بسیار مهم است؛ هیآت ها در اولین لحظات ورود افراد به هیآت باید آنها را جذب کنند؛ اوج تاثیر در افراد در همان 90 ثانیه اول است که شخصیت ارتباطی شکل میگیرد.
اول هر هیآت باید با تشکر آغاز شود
وی افزود: اعتماد سازی در همان ابتدا پایه ریزی می شود؛ فرصت ابتدایی هیچ گاه دوباره تکرار نمی شود؛ اول هرجلسه باید با تشکر از حضور افراد آغاز شود؛ تشکر از حاضران و برگزارکنندگان از درجه اهمیت بالایی برخورد است.
عضو سابق شورای شهر قم بیان کرد: در گام اول باید از مخاطب تعریف کنید؛ تعریف نیز باید صادقانه و با احترام باشد و برای راضی کردن و بله گرفتن برای ارتباط بیشتر انجام شود؛ اقناع تلاش صادقانه برای جلب و جذب است.
هوای پنج دسته را در جذب داشته باشید
وی گفت: فضای هیآت باید گرم و صمیمانه باشد و با احترام هم رفتار کنیم زیرا انسانها از روی باز داخل می شوند؛ نباید کودکان را از مسجد بیرون کنیم زیرا اگر با این وضع بروند شاید به سختی برگردند.


استاد دانشگاه تصریح کرد: برخی از اقشار انسانها مثل شمع هستند که باید از آنها حمایت شود؛ اولین قشر از این دسته کودکان هستند؛ پیامبر نیز در همین زمینه بیان می کنند که با زبان کودک شروع کنید و سپس آنگونه که می خواهید پیام دهی را ختم کنید؛ افراد مسن و معلولین دومین و سومین قشر از اقشاری هستند که باید با آنها با احتیاط رفتار کرد؛ زنان و افراد برون گرا دسته های دیگری هستند که باید آنها توجه کرد.
دست دادن میزان جذب و ارتباط را به شکل شگفت آوری ارتقا میبخشد
وی افزود: افراد خوش برخورد و خوش سیما و احساساتی و گرم باید در این ارتباطات به کار گرفته شوند؛ 7 درصد ارتباط را کلمه تشکیل می دهد، 38 درصد لحن صدا و 55 درصد نیز زبان بدن است؛ بدن انسان از یک سری ایمان و اشارات تشکیل شده است یعنی اگر می خواهیم به کسی خوش آمد گویی کنیم، زبان بدن باید این خوش آمد را تایید کند.
عضو سابق شورای شهر قم بیان کرد: دست دادن از مهمترین عوامل ارتباط اولیه است؛ دست دادن در حوزه تجاری تا میزان 70 درصد میزان فروش را افزایش می دهد.
وی گفت: دست نماد قدرت است که در قرآن نیز به آن اشاره شده است؛ در ارتباط گیری حتما باید از دست استفاده شود؛حالات دست می تواند اعتماد و اقتدار و محبت را به طرف مقابل منتقل میکند؛ به همین میزان اگر این مساله بر عکس باشد نتایج عکسی را نیز به بار خواهد داشت.
استاد دانشگاه تصریح کرد: دست به سینه ایستادن به معنی عدم نزدیک شدن است؛ پای را روی پا انداختن نیز به معنای از بین بردن سرعت است و به همین دلیل نباید این کار را انجام داد؛ با دست دادن هرمون آکسیتوسین تشرح می شود که به هورمون نوازش معروف است.


وی افزود: بهترین روش دست دادن در ارتباط تشکیل دست در زاویه 90 درجه است؛ دست نیز باید به شکل کامل در دست طرف قرار گیرد و فشار احساسات انجام شود و شصت دست نیز باید کمی حرکت کند و کف دو دست نیز طرف مقابل بچسبد و به طرف هم لبخند بزنید.
عضو سابق شورای شهر قم بیان کرد: افرادی که از دست دیگرشان به شکل همزان استفاده می کنند دیدگاه حمایتی دارند؛ دست دادن بسیاری از کینه ها را نیز فرو می نشناند.
وی گفت: وقتی رهبر انقلاب در دیدار با افرادی چون پوتین نیز دست خود را روی دسته صندلی می گذارند که نشان از اقتدار است ولی در دیدار با خانواده های شهدا تواضع دارند.
کیفیت ارتباطات؛ سمت راست را دریابیم
استاد دانشگاه تصریح کرد: کیفیت زندگی هر کس به مقدار فراوانی و کیفیت ارتباطات بستگی دارد؛ در فضاسازی در هیآتها اگر فضا را به چهار قسمت تقسیم میکنیم باید دو فضای سمت راست را جذاب تر بسازیم؛ در ارتباطات به سمت راست مخاطب بنشینیم.
وی افزود: هیجان زمینه ساز استمرار ارتباط است؛ هیجان نیز دارای فضای مثبت و منفی است؛ ترغیب موجب عمق بخشی ارتباط می شود؛ تحویل گرفتن همدیگر در جلسات بسیار مهم است؛ نباید فضای تخریب در هیآت حاکم شود؛ مطالعه مقاله ای به نام صدام چه چیزهایی نمیدانست در این زمینه بسیارمهم است که برای ارتباط بهتر باید این مقاله را مطالعه کنیم؛ یکی از مسایلی که در این مقاله به آن اشاره شده است، نقش و تاثیر اعطای القاب در اشتباه محاسباتی مخاطب است.
عضو سابق شورای شهر قم بیان کرد: به هیچ عنوان نباید پشت تریبون دعواهای داخلی را مطرح کنیم؛ وقتی مخاطبان این دعواها را مشاهده کنند قطعا جذب این فضا نخواهند شد.
وی گفت: انسانها مثل ساعت کوکی هستند که نیازمند حرمت و انگیزه هستند؛ به قول مرحوم میرزای شیرازی حرمت مومن بالاتر از امر به معروف است و نباید به شکلی رفتار کنیم که از کلیت دین نیز زده شوند. وی افزود: امیر سرتیپ موسوی فرمانده ارتش در زمانی که در یک مجلس برای سخنرانی دعوت شدند ولی پدر را در جلسه دیدند تعظیم کرد و دست پدر را بوسید و پدر را در جایگاه نشاند و سپس در کنار ایشان ایستاد و سخنرانی کرد؛ همین کار باعث ایجاد فضای هیجانی در جمع شد و الگویی بزرگ برای همه ایجاد کرد.
استاد دانشگاه تصریح کرد: تکریم سادات از نکات بسیار مهمی است که باید در مجالس انجام داد؛ باید برای خانواده های شهدا در هیآت یک جایگاه ویژه تعریف کنیم؛ این تکریم‌ها فرهنگ ساز است.
وی افزود: تاکتیک‌های نفوذ شامل کارهای مهمی است که از جمله آنها میتوان به دوست داشتن، گفتگوی غیر رسمی و گرم، نرم صحبت کردن، تحسین کردن، اعلام حمایت، اعلام دوست داشتن، بها دادن به خصوص به جوانان است؛ لذت دادن، منفعت دادن و سنخیت مهمترین اقدامات ارتباطی است.

نظرات


استانی
برگزیده ها
شیخ یوسف الناصری: تبلیغ، اصل جدانشدنی از...

شیخ یوسف الناصری: تبلیغ، اصل جدانشدنی از روحانیت است.

معاون حرکه النجبا گفت: مسئولیت تبلیغ هیچ‌گاه از روحانیت دور نمی‌شود و این امر تنها باید برای رضایت خداوند انجام شود.
31 تیر، 1401

پبام تسلیت جامعه ایمانی مشعر در پی ارتحا...

پبام تسلیت جامعه ایمانی مشعر در پی ارتحال علامه‌حسن‌حسن‌زاده‌آملی(ره)

ارتحال‌ملکوتی عالم‌برجسته علامه‌حسن‌حسن‌زاده‌آملی(ره) موجب تأثر و تحسّر فراوان ‌گردید.
03 مهر، 1400

انتشار ويژه‌ نامه اينترنتی "امام روشنايی...

انتشار ويژه‌ نامه اينترنتی "امام روشنايی" در پايگاه "راسخون"

پایگاه فرهنگی، اطلاع رسانی راسخون به مناسبت شهادت فقه عسکری امام هادی(ع) اقدام به تهیه ویژه نامه ای با عنوان امام روشنایی نموده که شامل قسمتهای متنوعی همچون احادیث، تلفن همراه، پرسش و پاسخ، گالری تصاویر، کارت پستال، مقاله، صوت و فیلم و ... می باشد.
24 اردیبهشت، 1392

هیهات مناالذله برای سومین سال پیاپی انتخ...

هیهات مناالذله برای سومین سال پیاپی انتخاب شد

شعار و نشان‌نوشته هیهات مناالذله برای سومین سال پیاپی به عنوان شعر مشترک هیآت کشور در محرم 1437 انتخاب شد.
28 شهریور، 1394

حجت‌الاسلام والمسلمین قمی: لزوم پرهیز از...

حجت‌الاسلام والمسلمین قمی: لزوم پرهیز از موازی‌کاری برای رسیدن به نتایج کلان

لزوم پرهیز از موازی‌کاری برای رسیدن به نتایج کلان/ایده‌های جدید برای تحقق ثبت مالی هیأت‌های مذهبی ارائه می‌شود
05 اردیبهشت، 1398

copyright

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای جامعه ایمانی مشعر محفوظ است و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد