چاپ

نذر ماندگار 26 (1) - مجموعه آثار گرافیکی کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین - لوح فشرده اول

. Posted in نذرهای ماندگار

محتوای لوح فشرده اول نذر ماندگار 26 - مجموعه آثار گرافیکی کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین

مجموعه آثار گرافیکی کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین (1)

پیاده‌روی اربعین یک فرصت طلایی برای تبلیغ اسلام ناب و معرفی اباعبدالله علیه السلام به همه اهل عالم است که به هیچ وجه نباید از آن غافل شویم. حال به جهت بهره‌گیری از ظرفیت عظیم اربعین برای اهداف والای انقلاب اسلامی با تکیه بر توانمندی های هیأت ها، مجموعه ای از فیلم ، موشن گرافی، عکس های برتر جشنواره عبرات و صوت های کاربردی در زمینه آموزش و بهره مندی بیشتر از پیاده روی اربعین ،که حاصل تلاش کمیته آموزشی و فرهنگی ستاد مرکزی اربعین است، تقدیم می شود.

 

 

**  لوح فشرده اول  **

 

موشن گرافی
ردیف نما عنوان سایز فرمت دریافت (دانلود)
1 آداب زیارت 10.6 MP4
2 بایدها و نبایدهای حضور بانوان در اربعین 13.4 MP4
3 چرایی حرکت اربعین 94.7 MP4
4 خویشتن‌داری 6 MP4
5 قناعت در سفر اربعین 103.8 MP4
6 لوازم مورد نیاز در سفر اربعین 41.7 MP4
7 مدیریت سفر ایران 158 MPEG
8 مدیریت سفر عراق 158 MPEG
9 معنویت در سفر اربعین 134 MPEG
10 همیاری و تعاون 94.2 MPEG

صوت و نوا

ردیف نما عنوان سایز فرمت دریافت (دانلود)
1 روایتگری فارسی 14.1 MP3
1 زائران کوچک1 6.1 MP3
2 زائران کوچک2 - خوراکی
2.5 MP3
3 زائران کوچک3 - اسباب بازی
2.6 MP3
4 زائران کوچک4 - مسائل ایمنی
1.8 MP3
1 مبلغان اربعین | آداب زیارت 1 - قسمت اول 5.3 MP3
2 مبلغان اربعین | آداب زیارت 1 - قسمت دوم 4.3 MP3
3 مبلغان اربعین | آداب زیارت 1 - قسمت سوم
4.3 MP3
4 مبلغان اربعین | آداب زیارت 1 - قسمت چهارم
4.3 MP3
5 مبلغان اربعین | آداب زیارت 1 - قسمت پنجم
3.2 MP3
6 مبلغان اربعین | آداب زیارت 1 - قسمت ششم
4.5 MP3
7 مبلغان اربعین | آداب زیارت 1 - قسمت هفتم
4.8 MP3
8 مبلغان اربعین | آداب زیارت 1 - قسمت هشتم
4.7 MP3
9 مبلغان اربعین | آداب زیارت 1 - قسمت نهم
6.7 MP3
10 مبلغان اربعین | آداب زیارت 1 - قسمت دهم
5.8 MP3
11 مبلغان اربعین | آداب زیارت 1 - قسمت یازدهم
4.1 MP3
12 مبلغان اربعین | آداب زیارت 1 - قسمت دوازدهم
3.1 MP3
13 مبلغان اربعین | آداب زیارت 1 - قسمت سیزدهم
1.7 MP3
1 مبلغان اربعین | آداب زیارت 2 - قسمت اول
2.3 MP3
2 مبلغان اربعین | آداب زیارت 2 - قسمت دوم
3 MP3
3 مبلغان اربعین | آداب زیارت 2 - قسمت سوم
3.7 MP3
4 مبلغان اربعین | آداب زیارت 2 - قسمت چهارم
3.5 MP3
5 مبلغان اربعین | آداب زیارت 2 - قسمت پنجم
4.2 MP3
6 مبلغان اربعین | آداب زیارت 2 - قسمت ششم
3.6 MP3
7 مبلغان اربعین | آداب زیارت 2 - قسمت هفتم
1.2 MP3
8 مبلغان اربعین | آداب زیارت 2 - قسمت هشتم
3.7 MP3
9 مبلغان اربعین | آداب زیارت 2 - قسمت نهم
4.7 MP3
 1 مبلغان اربعین | احکام مبتلی به در اربعین - قسمت اول
6 MP3
2 مبلغان اربعین | احکام مبتلی به در اربعین - قسمت دوم
4.9 MP3
3 مبلغان اربعین | احکام مبتلی به در اربعین - قسمت سوم
4.9 MP3
4 مبلغان اربعین | احکام مبتلی به در اربعین - قسمت چهارم
3.6 MP3
5 مبلغان اربعین | احکام مبتلی به در اربعین - قسمت پنجم
4.7 MP3
6 مبلغان اربعین | احکام مبتلی به در اربعین - قسمت ششم
4 MP3
7 مبلغان اربعین | احکام مبتلی به در اربعین - قسمت هفتم
4.6 MP3
8 مبلغان اربعین | احکام مبتلی به در اربعین - قسمت هشتم
8.3 MP3
9 مبلغان اربعین | احکام مبتلی به در اربعین - قسمت نهم
6.2 MP3
10 مبلغان اربعین | احکام مبتلی به در اربعین - قسمت دهم
6.4 MP3
1 مبلغان اربعین | امنیت سفر - قسمت اول
9.3 MP3
2 مبلغان اربعین | امنیت سفر - قسمت دوم
5.8 MP3
3 مبلغان اربعین | امنیت سفر - قسمت سوم
6 MP3
4 مبلغان اربعین | امنیت سفر - قسمت چهارم
6.6 MP3
5 مبلغان اربعین | امنیت سفر - قسمت پنجم
4.6 MP3
6 مبلغان اربعین | امنیت سفر - قسمت ششم
6.4 MP3
7 مبلغان اربعین | امنیت سفر - قسمت هفتم
6 MP3
8 مبلغان اربعین | امنیت سفر - قسمت هشتم
5.9 MP3 
9 مبلغان اربعین | امنیت سفر - قسمت نهم
8.5 MP3
10 مبلغان اربعین | امنیت سفر - قسمت دهم
7.3 MP3
1 مبلغان اربعین | بهداشت 1 - قسمت اول
10.2 MP3
2 مبلغان اربعین | بهداشت 1 - قسمت دوم
9.3 MP3  
1 مبلغان اربعین | بهداشت 2 - قسمت اول 4.4 MP3
2 مبلغان اربعین | بهداشت 2 - قسمت دوم
4.9 MP3
3 مبلغان اربعین | بهداشت 2 - قسمت سوم 4.2 MP3
4 مبلغان اربعین | بهداشت 2 - قسمت چهارم
5.9 MP3
5 مبلغان اربعین | بهداشت 2 - قسمت پنجم 5.2 MP3
6 مبلغان اربعین | بهداشت 2 - قسمت ششم 4.7 MP3
1 مبلغان اربعین | بهداشت 3 - قسمت اول
6 MP3
2 مبلغان اربعین | بهداشت 3 - قسمت دوم 6.5 MP3
3 مبلغان اربعین | بهداشت 3 - قسمت سوم 5.3 MP3
1 مبلغان اربعین | سبک زندگی اربعینی - قسمت اول
4.3 MP3
2 مبلغان اربعین | سبک زندگی اربعینی - قسمت دوم 4.3 MP3
3 مبلغان اربعین | سبک زندگی اربعینی - قسمت سوم
4.4 MP3
4 مبلغان اربعین | سبک زندگی اربعینی - قسمت چهارم
4.3 MP3
5 مبلغان اربعین | سبک زندگی اربعینی - قسمت پنجم 4.4 MP3
6 مبلغان اربعین | سبک زندگی اربعینی - قسمت ششم 5.2 MP3
1 مبلغان اربعین | شرح زیارت وارث - قسمت اول 4.4 MP3
2 مبلغان اربعین | شرح زیارت وارث - قسمت دوم
4 MP3
3 مبلغان اربعین | شرح زیارت وارث - قسمت سوم
4.1 MP3
4 مبلغان اربعین | شرح زیارت وارث - قسمت چهارم
3.7 MP3
5 مبلغان اربعین | شرح زیارت وارث - قسمت پنجم
4.3 MP3
6 مبلغان اربعین | شرح زیارت وارث - قسمت ششم
3.5 MP3
7 مبلغان اربعین | شرح زیارت وارث - قسمت هفتم
3.9 MP3
8 مبلغان اربعین | شرح زیارت وارث - قسمت هشتم 3.6 MP3
9 مبلغان اربعین | شرح زیارت وارث - قسمت نهم
4.2 MP3
10 مبلغان اربعین | شرح زیارت وارث - قسمت دهم
3.6 MP3
11 مبلغان اربعین | شرح زیارت وارث - قسمت یازدهم
4 MP3
12 مبلغان اربعین | شرح زیارت وارث - قسمت دوازدهم
4.2 MP3
13 مبلغان اربعین | شرح زیارت وارث - قسمت سیزدهم
4 MP3
14 مبلغان اربعین | شرح زیارت وارث - قسمت چهاردهم
4.3 MP3
15 مبلغان اربعین | شرح زیارت وارث - قسمت پانزدهم
3.5 MP3
16 مبلغان اربعین | شرح زیارت وارث - قسمت شانزدهم
4.3 MP3
17 مبلغان اربعین | شرح زیارت وارث - قسمت هفدهم
3.2 MP3
18 مبلغان اربعین | شرح زیارت وارث - قسمت هجدهم
4 MP3
19 مبلغان اربعین | شرح زیارت وارث - قسمت نوزدهم
4.2 MP3
20 مبلغان اربعین | شرح زیارت وارث - قسمت بیستم
4.7 MP3
21 مبلغان اربعین | شرح زیارت وارث - قسمت بیست و یکم
4.3 MP3
22م مبلغان اربعین | شرح زیارت وارث - قسمت بیست و دوم
4.7 MP3
1 مبلغان اربعین | شناخت عراق - قسمت اول
1.7 MP3
2 مبلغان اربعین | شناخت عراق - قسمت دوم
1.7 MP3
3 مبلغان اربعین | شناخت عراق - قسمت سوم
2.4 MP3
4 مبلغان اربعین | شناخت عراق - قسمت چهارم
2.1 MP3
1 مبلغان اربعین | مکالمه عربی - پیشگفتار 6.2 MP3
2 مبلغان اربعین | مکالمه عربی - آشنایی 6.7 MP3
3 مبلغان اربعین | مکالمه عربی - جملات پرسشی
4.8 MP3
4 مبلغان اربعین | مکالمه عربی - مکان و زمان
5.9 MP3
5 مبلغان اربعین | مکالمه عربی - فرودگاه
5.8 MP3
6 مبلغان اربعین | مکالمه عربی - آدرس پرسیدن
4.1 MP3
7 مبلغان اربعین | مکالمه عربی - تاکسی
4.6 MP3
8 مبلغان اربعین | مکالمه عربی - هتل و موکب
8 MP3
9 مبلغان اربعین | مکالمه عربی - اتوبوس
5.3 MP3
10 مبلغان اربعین | مکالمه عربی - غذا خوردن 1
5.1 MP3
11 مبلغان اربعین | مکالمه عربی - غذا خوردن 2
5.6 MP3
12