ظهر روز جمعه گردهمایی فعالان مردمی اربعین حسینی در قم به پایان رسید بحث درباره ظهر روز جمعه گردهمایی فعالان مردمی اربعین حسینی در قم به پایان رسید http://1542.org/index.php/اخبار/1450-ظهر-روز-جمعه-گردهمایی-فعالان-مردمی-اربعین-حسینی-در-قم-به-پایان-رسید.html Sun, 09 Aug 2020 16:22:37 +0430 JComments