ظهر روز جمعه گردهمایی فعالان مردمی اربعین حسینی در قم به پایان رسید بحث درباره ظهر روز جمعه گردهمایی فعالان مردمی اربعین حسینی در قم به پایان رسید http://1542.org/index.php/اخبار/1450-ظهر-روز-جمعه-گردهمایی-فعالان-مردمی-اربعین-حسینی-در-قم-به-پایان-رسید.html Mon, 20 Jan 2020 21:49:24 +0330 JComments