سهیل اسعد: راهپیمایی اربعین به‌عنوان تظاهرات بین‌المللی اعتراض‌آمیز دنبال شود/مکتب حسینی تنها راهکار رفع بحران‌های اجتماعی دنیاست بحث درباره سهیل اسعد: راهپیمایی اربعین به‌عنوان تظاهرات بین‌المللی اعتراض‌آمیز دنبال شود/مکتب حسینی تنها راهکار رفع بحران‌های اجتماعی دنیاست http://1542.org/index.php/اخبار/1449-سهیل-اسعد-راهپیمایی-اربعین-به‌عنوان-تظاهرات-بین‌المللی-اعتراض‌آمیز-دنبال-شود-مکتب-حسینی-تنها-راهکار-رفع-بحران‌های-اجتماعی-دنیاست.html Fri, 25 Sep 2020 11:33:08 +0330 JComments