حاج غلامرضا سازگار: سرنوشت مداحی کشور در دست ستایش‌گران جوان است/ آفت‌هایی که مداحان باید از آن‌ها دوری جویند بحث درباره حاج غلامرضا سازگار: سرنوشت مداحی کشور در دست ستایش‌گران جوان است/ آفت‌هایی که مداحان باید از آن‌ها دوری جویند http://1542.org/index.php/اخبار/1433-حاج-غلامرضا-سازگار-سرنوشت-مداحی-کشور-در-دست-ستایش‌گران-جوان-است-آفت‌هایی-که-مداحان-باید-از-آن‌ها-دوری-جویند.html Wed, 08 Apr 2020 03:19:04 +0430 JComments