در چهاردهمین نشست هیأت‌پژوهی مطرح شد : مداحان به سمت مرثیه‌خوانی عالمانه سوق داده شوند. بحث درباره در چهاردهمین نشست هیأت‌پژوهی مطرح شد : مداحان به سمت مرثیه‌خوانی عالمانه سوق داده شوند. http://1542.org/index.php/اخبار/1389-در-چهاردهمین-نشست-هیأت‌پژوهی-مطرح-شد-مداحان-به-سمت-مرثیه‌خوانی-عالمانه-سوق-داده-شوند.html Thu, 12 Dec 2019 11:41:33 +0330 JComments