در جمع هیأت‌های شاخص جبهه فرهنگی انقلاب مطرح شد لزوم تلاش هیأت‌های مذهبی برای فعال‌سازی ظرفیت مردم در شناسایی و رفع تهدیدهای نرم بحث درباره در جمع هیأت‌های شاخص جبهه فرهنگی انقلاب مطرح شد لزوم تلاش هیأت‌های مذهبی برای فعال‌سازی ظرفیت مردم در شناسایی و رفع تهدیدهای نرم http://1542.org/index.php/اخبار/1388-در-جمع-هیأت‌های-شاخص-جبهه-فرهنگی-انقلاب-مطرح-شد-لزوم-تلاش-هیأت‌های-مذهبی-برای-فعال‌سازی-ظرفیت-مردم-در-شناسایی-و-رفع-تهدیدهای-نرم.html Thu, 12 Dec 2019 11:57:23 +0330 JComments