نقد و بررسی کتاب "هیأت‌های عزاداری در جامعه ایران" صورت می‌گیرد بحث درباره نقد و بررسی کتاب "هیأت‌های عزاداری در جامعه ایران" صورت می‌گیرد http://1542.org/index.php/اخبار/1365-نقد-و-بررسی-کتاب-هیأت‌های-عزاداری-در-جامعه-ایران-صورت-می‌گیرد.html Sat, 14 Dec 2019 18:52:24 +0330 JComments