چاپ

یک طرح کارا - شماره ششم - اعتکاف برتر

. Posted in یک طرح کارا

یک طرح کارا 6: اعتکاف برتر

طرح‌ها و ایده‌هایی برای برگزاری اعتکاف برتر

هدف از اعتکاف چیست؟

1. اعتکاف، فرصت بسیار مناسبی است تا انسانی که در پیچ وخم‌های مادی غرق شده، خود را بازیابد و به قصد بهره بردن از ارزش‌های معنوی از علایق مادی دست بکشد و ندای  «یاایها الانسان آنک کادحٌ الی ربک کدحاً فملاقیه» را دوباره مشق کند.

2.  اعتکاف، فصلی است برای گریستن، برای ریزش باران رحمت، برای شستن آلودگی‌های گناه، برای پاک نمودن نامه اعمال، برای نورانی ساختن دل و صفا بخشیدن به روح. اعتکاف، بازگشت به اصل خویشتن است.

3. عکوف در این ســه روز، روحیه معنوی و توجه به ارزش های الهی را در همگان تقویت می کند. اعتکاف معجون و عصاره امهات عبادات اســلامی است؛ حضور در مســجد، روزه (که این هر دو از ارکان اعتکاف اســت)، به طور طبیعی نماز، دعا و مناجات، قرائت قرآن و اذکار مقدس و افکار مبارک؛ و همه این‌ها در مسجد و بالطبع همراه با وضو و طهارت است. اعتکاف، هم حج است، هم جهاد و هم امر به معروف. محرمات و احکام اعتکاف، انسان را یاد حج می‌اندازد. شرکت در اعتکاف، ورود به عرصه جهاد با نفس است روحیه معنوی و توجه به ارزش‌های الهی را در همگان تقویت می‌کند. حضور جمعی در اعتکاف، امر به معروف و نهی از منکر است، آن هم امر و نهی عملی، نه زبانی.

چه ضرورتی برای برنامه ریزی است؟ ...

از کجا شروع کنیم؟ ...

سرفصل های چک لیست من چیست؟ ...

  • قبل از اعتکاف ...
  • حین اعتکاف ...
  • پس از اعتکاف ...

چه کنیم تا دعای خیر معتکفین پشت سرمان باشد؟ ...