چاپ

یک طرح کارا - شماره سوم - طرح اُنس با ثقلین

. Posted in یک طرح کارا

یک طرح کارا 3: طرح اُنس با ثقلین

یکی از دغدغه‌های مهم بچه‌هایی که به فکر کار اساسی تربیتی در مجموعه‌های هیأتی هستند، تدویــن نظام‌نامه‌ای تربیتی اســت که در آن بهره حداقلی هر فــرد از متون و معارف دین مشــخص باشد. این نظام‌نامه در اصل قرار است سبک زندگی ما را براساس آنچه از دین برمی‌آید بسازد و هرکس که دستی در کار تربیتی داشته باشد اولا لزوم چنین حرکتی را  خوب می‌فهمد و دوم اینکه می‌داند این کار چه کار سنگین و البته پرخطری است.

مجموعه‌های فرهنگی که به کار تربیتی نیز مشــغول هستند و فعالیت‌هایشان محدود به برگزاری برنامه‌های فرهنگی نیســت کم نیستند؛ اما هریک حول یکی از متون یا ارکان دین تمرکز دارند. بعضی به فعالیت قرآنی مشغول‌اند. بعضی بر اهل بیت تمرکز دارند و دایره کوچک‌تری بر احکام. بگذریم از دایره بسیار وسیعی از مراکز که گرفتار انحراف و یا در حالت خوش بینانه سرگردانی‌اند.

در نظام‌نامــه تربیتی که باید تدوین شــود جایگاه قرآن به عنوان قانون اساســی دین و بهره‌ای که ما بایــد از آن در حوزه‌های تلاوت و صحیح خوانی و فهم و تدبر بی‌واسطه از آن و نیز بخشی که باید آن را به حافظه بسپاریم در حالت مطلوب مشخص شده و مکتوب می‌شود. در کنار آن نقش رساله عملیه و احکام شرعی باید در این نظام‌نامه مشخص و شیوه ورود و مطالعه آن و حرکت بر مدار شرع مشخص شود. از کتاب‌های عقاید متونی باید استخراج شود که در سیری مشخص جورچین عقاید را در ذهن و جان تربیت شوندگان این مسیر تکمیل کند. از متون سیره و حدیثی نیز بهره افراد باید مشخص و تدوین شده باشد. همه این‌ها در کنار تربیت اخلاقی و آنچه از آگاهی‌های اجتماعی و حکومتی برای فرد لازم است این نظام نامه را می‌سازد.

 
     

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید