چاپ

شعار - شماره پنجم - تبیین شعار کرامتناالشهاده

. Posted in شعار

نشریه شعار 5: تبیین شعار - «کرامتناالشهاده»

در بیان آیت الله سید ابراهیم رئیسی و حجج اسلام و المسلمین علیرضا پناهیان و سید حسین مومنی

در ششمین همایش هیأت‌های محوری و برگزیده کشور

اشاره

رســم انتخاب و اعلان شعار، در تاریخ اسلام رشــتة بلندی دارد که سر رشته های آن را باید در جنگ ها و غزوات رسول خدا جست. چنان که از امیرالمومنین علیه اسلام نقل شده که شعار مسلمانان در چنگ بدر «یا منصور أمت» بوده است. در کنار این شعارهای عمومی رجزخوانی های سرداران سپاه اسلام که با اشعار حماسی خود را معرفی می کردند می تواند نمونه هایی از شعارهای صدراسلام را برای ما تداعی کند.

 انتخاب شعار برای برنامه های هیأت، چندسالی است در میان هیأت های مختلف رایج شده است. باتوجه به این ریشة تاریخی، گرایش هیأت ها را باید به فال نیک گرفت، هرچند باید مراقب بود که آسیب و آفت گریبان این سنت را نگیرد. برای همین هماره باید اصولی را برای انتخاب شعار در نظر گرفت که مهم ترین آن توجه به حفظ روحیة حماسی عاشورا، توجه به پیروزی جبهة حق در این واقعه و پرهیز از انتخاب شعارهایی است که حاصل آن فقط پرداختن به اندوه و ناراحتی از واقعة کربلاست. بر همین مبنا انتخاب شعار باید طی فرایند صحیحی انجام گیرد و همة جوانب این انتخاب، در نظر گرفته شود.

از میان کلمات امام سجاد علیه السلام در مقابل دستگاه ظلم یزیدی، عبارت شریف «کَرَامَتَنَاالشَّهَادَه» بر  اساس پیشنهادهای مختلف هیأت های سراسر کشور، انتخاب و به عنوان شعار َادَالَّشه محوری ماه محرم به تأیید و تصویب رســید. استفاده از این شعار و مفاهیم آن مستلزم تولید و پرورش گفتمان «شهادت طلبی»، «عزت و اقتدار» و«نرفتن زیر بار ظلم» و سپس جریان سازی و ترویج آن در فضاهای رسانه ای هیأت است.

 
  مشروح مطالب را در نشریه بخوانید  

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید