چاپ

صحیفه - شماره هجدهم - وحدت اسلامی (4) - الغدیر و وحدت اسلامی

. Posted in صحیفه

از مجموعه نشریات صحیفه: 18. وحدت اسلامی (4)؛ الغدیر و وحدت اسلامی

استاد شهید مرتضی مطهری

مقدمه

کتاب شــریف «الغدیر» موجی عظیم در جهان اسلام پدید آورده است. اندیشمندان اسلامی از زوایا و جوانب  کلامی، حدیثی، تفســیری، اجتماعی بدان نظر افکنده انــد. آنچه از زاویه اجتماعی ،مختلــف: ادبی، تاریخی م یتوان بدان نظر افکند، «وحدت اسلامی» است.

مصلحان و دانشمندان روشنفکر اسلامی عصر ما، اتحاد و همبستگی ملل و فرق اسلامی را، خصوصا در اوضاع و احوال کنونی که دشمن از همه جوانب بدانها هجوم آورده و پیوسته با وسایل مختلف در پی توسعه خلافات کهن و اختراع خلافات نوین است، از ضروری ترین نیازهای اسلامی می دانند. اساسا چنانکه می دانیم وحدت اسلامی و اخوت اسلامی سخت مورد عنایت و اهتمام شارع مقدس اسلام بوده و از اهم مقاصد اسلام است. قرآن و سنت و تاریخ اسلام گواه آن می‌باشد.

از این رو برای برخی این پرسش پیش آمده که آیا تألیف و نشر کتابی مانند الغدیر ـ که به هر حال موضوع بحث آن کهن ترین مسئله خلافی مسلمین است ـ مانعی در راه هدف مقدس و ایده آل عالی «وحدت اسلامی» ایجاد نمی کند؟

ما لازم می‌دانیم مقدمتا اصل مطلب را (یعنی مفهوم و حدود وحدت اســلامی) را روشن کنیم، سپس نقش کتاب شریف الغدیر و مولف جلیل القدرش علامه امینی (رضوان الله) را توضیح دهیم.

 
  ادامه مطلب را در نشریه بخوانید  

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید