چاپ

راهنما - شماره بیست و ششم - معرفی اردوگاه فرهنگی تربیتی منتظران موعود

. Posted in راهنما

نشریه راهنما 26: معرفی اردوگاه منتظران موعود

معرفی اردوگاه فرهنگی تربیتی منتظران موعود

انتظار در اندیشه و آموزه‌های اسلام تنها یک نگاه احساسی و عاطفی نیست. انتظار بستری است برای به کمال رسیدن مناسبات فردی، اجتماعی، اخلاقی و معرفتی. این اندیشه اگر درست تبیین شود، نه تنها افراد، بلکه کل جامعه را به سرعت به سمت کمال مطلوب هدایت می‌کند. اردوگاه فرهنگی ـ تربیتی منتظران موعود با همین نگاه توســط شخصیت‌های برجسته علمی و فرهنگی تأسیس شد. در واقع این اردوگاه بستری است برای به فِعلیت رساندن پتانسیل‌های بالقوه‌ی موجود در زمینه انتظار.

منتظرتان هستیم ...

ویژگی‌ها، امکانات و خدمات اردوگاه را در نشریه راهنما 27 مطالعه کنید

 
     

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید