چاپ

راهنما - شماره پانزدهم - معرفی بنیاد فرهنگی امامت

. Posted in راهنما

نشریه راهنما 15: معرفی بنیاد فرهنگی امامت

فعالیت‌ها و خدامات بنیاد فرهنگی امامت

بیناد فرهنگی امامت در راستای نشر معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام خدمات ذیل را ارائه می‌کند. هیأت‌ها و مجموعه‌های فرهنگی سراسر کشور می‌توانند برای دریافت خدمات مرتبط، با بنیاد تماس بگیرند.

  • حوزه آموزش
  • حوزه پژوهش
  • حوزه فرهنگی_تبلیغی
  • حوزه نمایندگی‌ها

جهت ارتباط با بنیاد فرهنگی امامت اینجا کلیک کنید

متذکر می‌شویم که ممکن است با گذشت زمان راه‌های ارتباط با بنیاد فرهنگی امامت تغییر یافته باشد، لذا برای ارتباط به مندرجات داخل نشریه کفایت نکرده و به لینک فوق و یا پایگاه اطلاع رسانی بنیاد فرهنگی امامت مراجعه کنید

www.emamat.ir