چاپ

راهنما - شماره چهل و دوم - معرفی هیأت گرام

. Posted in راهنما

نشریه راهنما 42: معرفی هیأت گرام

هیأت گرام

هیأت گرام، وب گاهی اســت که اطلاعات و محتوای تولیدی کانال های تلگرامــی هیأت های مذهبی را برای اســتفاده و ارائه به مخاطبــان و علاقمندان، دسته بندی، آرشــیو، نگهداری و در فضای عمومی اینترنت بازنشر می کند.

 
   ادامه مطالب را در نشریه راهنما 42 مطالعه کنید  

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید