چاپ

راهنما - شماره سی و ششم - معرفی شبکه اعزام سخنران و استاد

. Posted in راهنما

نشریه راهنما 36: عمار - معرفی شبکه اعزام سخنران و استاد

مقدمه

شبکه  اعزام اســاتید «عمار» مجموعه ای فرهنگی تبلیغی در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی است که در حوزه های تخصصی و در قالب مجموعه ای مردم نهاد، با استفاده از تجربه موفق مؤسسات فرهنگی مؤثر در این عرصه فعالیت خود را در تابستان 1395 آغاز نمود.

هــدف از راه اندازی ایــن شــبکه ارائه خدمات و تســهیلات به مجموعه هــا در دعوت از اســاتید حوزه های تخصصــی، و ارائه خدمــات جانبی به اساتید برای بهره گیری مناســب تر از زمان و توان خــود در جهت تأثیرگذاری حداکثری می باشــد.
 جهــت دســتیابی به ایــن هــدف مجموعه های مختلف در سراسر کشور می توانند از طریق سایت «Ammarnet.ir»  و بــا ثبــت نــام و ارائه «ثبت درخواست سخنرانی»، از خدمات این شبکه استفاده نمایند.  همچنین با ارائــه خدمات این شبکه به اساتید، این عزیزان می توانند با کمترین دغدغه های اجرایی، تمام توانشان را معطوف به ارائه و تدوین محتوا در حوزه تخصصی خود نمایند.

 
   ادامه مطالب را در نشریه راهنما 36 مطالعه کنید  

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید