چاپ

خورشید - شماره اول - تشکیلات، ضرورت حکومت الهی

. Posted in خورشید

نشریه خورشید 1: تشکیلات، ضرورت حکومت الهی

بررسی کار تشکیلاتی در قرآن و حدیث

اشاره

در نخســتین شماره منشور «خورشــید» به بحث مهم «ضرورت تأسیس تشکل» پرداخته‌ایم. در این منشور، ادله قرآنی، حدیثی، عقلی و تجربی یک تشکل مطلوب ارائه شده است. هدف اصلی نگارندگان این جزوه، آشنایی دانش‌پژوهان با ضرورت وجود تشکیلات اســت؛ چرا که هدف غایی یک تشکل در ساحت حکومت اسلامی هدایت مردم و ریل‌گذاری برای آنان برای رســیدن به آن اهداف والای انسانی است.

متنِ پیشِ‌رو در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی توسط «واحد مطالعات قرارگاه شهید باقری» احیا و بازنشر شده و در اختیار جامعه ایمانی مشعر نیز قرار گرفت.

 
     
  مطالب را در نشریه دنبال کنید  

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید