چاپ

فانوس - شماره سی و چهارم - رکن فراموش شده هیات

. Posted in فانوس

نشریه فانوس 34: رکن فراموش شده هیأت

درآمدی بر ضرورت بیان احکام در هیأت - گفتاری از حجت الاسلام حسین وحیدپور

مقدمه

آیت الله سعیدی تولیت محترم حرم حضرت معصومه می‌فرمود: پدر من مسجدی داشته در تهران، هر منبری را دعوت می‌کرد شرط می‌کرد که باید مسأله شرعی بیان کنی. حتی اگر معذور بود و می‌گفت من بیان نمی‌کنم، می‌گفت با اجازه خودم چند مسأله شرعی بیان می‌کنم بعد شما منبرت را برو. در و دیوار مســجد را تبدیل کرده بود به آیات و روایاتی که در مورد تَفَقُه در دین است. می‌دانید که وصیت‌نامه ایشان نرسید. چند جمله وصیت نامه از ایشان به خانواده‌اش رسیده است. شش بند بوده که یکی این اســت: اگر کسی می‌خواهد برای من طلب رحمت و مغفرت کند حمد و سوره نخواند. یک مســأله شــرعی را یاد بگیرد، عمل کند، ثوابش را به من هدیه کند. تمام مراجع در رساله‌شان دارند: «مسائلی را که غالبا انسان به آن‌ها نیاز دارد واجب است یاد بگیرد»، فرق ندارد از معاملات باشد، عبادات باشد یا امور عادی.
نوشتار پیش‌رو گفتاری است در باب ضرورت بیان احکام در هیأت، که توسط حجت الاسلام وحیدپور، کارشناس اتاق فکر احکام و فقه رادیو معارف ایراد شده است.

 
  ادامه مطلب را در نشریه بخوانید  

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید