چاپ

موبایل رمضان

. Posted in محصولات مشعر

 

 

نرم افزار گوشی های آندروید :

آئینه رمضان

525KB

  695KB
  3.08MB
  3.16MB
تفسیر موضوعی قرآن ج1 536KB
تفسیر موضوعی قرآن ج2 594KB
تفشسر قرآن مهر 4.85MB
ترجمه گروهی قرآن کریم 774KB

نرم افزار سایر گوشی های موبایل :

 

آئینه رمضان 473KB
همراه نمونه 6.88MB
مناجات همراه 377KB
قزآن 17MB
دانستنیهای رمضان 534KB
دانستنیهای رمضان 99KB
صفای باطن در پرتو رمضان 206KB
سوگندهای پربار قرآن 714KB
تفسیر نور 2.12MB
تفسیر المیزان 14.1MB

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید