چاپ

طرح های فاطمیه

. Posted in محصولات مشعر

  یا رب مبادا دست حیدر بسته باشد

برای ایجاد جریانی هماهنگ و یکپارچه میان هیأت‌های سراسر کشور، دعوت می‌کنیم شما هم نامواره ویژه شعار فاطمیه 1434 (یا رب مبادا دست حیدر بسته باشد) را در کنار پوستر، اقلام تبلیغاتی، سایت و تولیدات هیأتتان درج نمایید.
برای دانلود طرح‌ها بر روی کیفیت مورد نظر خود کلیک فرمایید.
 
نامواره ویژه شعار فاطمیه 1434 (رنگی)

  19.2 MB 375  MB         

     

نامواره ویژه شعار فاطمیه 1434 (سیاه سپید)       

  6.27 MB  93.1  MB                                            

MB 5.80  93.1 MB 

سایر نامواره‌ها

 

375 MB
 

  375 MB
 

KB 445     MB 1.63                                                                                                                                                                     

  2.58 MB

 

نمونه طرح‌ها و پوسترهای فاطمیه
 
4.17 MB

17.2 MB

1.51 MB

MB 75.3     MB 222                                                                                                                                                                

4.83 MB  

 

MB 4.71     MB 5.13                                                                                                                                                              

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید